garb-sit-stay-xl

Garb : Sit, Stay

Nhìn thật sành điệu khi dắt chó đi dạo? Không có gì khó, hãy cùng xem qua những sản phẩm sau đây :

Paracord Dog Leash ($40), Uniqlo Sweatshirt ($40), Ugmonk Mountains Shirt ($26), Nike Ralston Lunar ($73), Huf Single Fold Beanie ($16), A.P.C. New Cure Jeans ($175), Silent Dog Whistle ($10).

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS