fash_four-170710-web

FASHTASTIC FOUR

Thứ 7 ngày 9 tháng 10 . Nhóm Fashtastic four gồm có 4Djs : Dave Does , Adrian Wee, Andrew T & Zushan biểu diễn tại

FASH, The Butter Factory

Họ chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn những điều tuyệt vời nhất .

Để tham gia vào party FASH :

Riot Grrls – $21

Rocker Boys – $26 – (Có bao gồm 2 phần nước uống) (glasses & jugs) từ 11pm-12am **

Click vào đường link và điền vào form :http://ow.ly/2NRhF , hoặc liên hệ đến số điện thoại tại văn phòng : 63338243 và email : admin@thebutterfactory.com để đặt bàn.

Theo dõi thêm thông tin trên đường link Facebook

SHARE

COMMENTS