essentials-resolutions-xl

Essentials : Resolutions

Sau những giờ phút ăn uống thoải mái, thì bây giờ bạn nên chăm chỉ tập luyện để lấy lại vóc dáng đẹp đẽ của ngày xưa, với các công cụ sau đây :

SKLZ Chrome Hopz Pro Vest ($99), Everlast Protex2 Training Gloves ($45), 55lb Kettlebell ($109), Leather Jump Rope ($15), RAGE 14lb Medicine Ball ($99), SKLS Chrome Speed Chute ($59), Epic A42T Treadmill ($1899), SKLZ Dual Grip 12lb Medicine Ball ($59), RAGE 45lb Olympic Bumper Plate ($75), Harbinger Wrist Wrap Glove ($35), Century XXL Wavemaster ($329), GoFit Combat Rope ($160), Hex Dumbell Set ($999), RumbleRoller Massage Roller ($75).

Xem thêm tại đây

SHARE

COMMENTS