essentials-kitchen

Essentials : Nhà bếp

Một nhà bếp có thể chứa được nhiều đầu bếp, nhưng lại chưa bao giờ có đủ dụng cụ nhà bếp. Sau đây là một loạt sản phẩm có thể khiến câu nói trên trở nên sai :

Outset Leather Grill Mitt ($12), Bella Cucina Donut Maker ($24), Presto Deep-Fryer ($59), Shun 7″ Chef’s Knife ($229), Lodge Logic Cast Iron Skillet ($18), OXO Kitchen Tools ($99), Carving Station w Heat Lamp ($239), Outset Leather Apron ($49), Weston French Fry Cutter ($60), 16″ Ceramic Pizza Stone ($23), Weston Burger Press ($20), Bayou Classic 62 Qt. Stockpot ($115), John Boos Walnut Chopping Block ($249), iGrill BBQ Thermometer ($79), Bacon Press ($11), Vitamix TurboBlend($448), Kitchenaid Artisan Mixer ($349), Ruffoni Historia 5pc Copper Cookware Set ($819), J.A. Henckels 21pc Knife Set ($999).

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS