essentials-keychain-xl

Essentials : Móc khóa hay dụng cụ đa năng

Đa số những cái móc khóa hiện nay không thật sự hữu ích, vì vậy, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt sản phẩm làm bạn vừa ý :

True Utility Keyring Lighter ($16), LaCie 16G USB Key ($26), Boker Plus Vox Access Tool ($27), True Utility Keytool ($7), PocketToolX Piranha Pocket Tool ($23), Leatherman Squirt ($25), Leatherman Style ($15), ResQMe Car Escape Tool ($11), True Utility Stainless Corkscrew ($10), Telescopic Pen ($7), Swiss+Tech Nail Clipper, LED Light, and Knife Tool ($9), Swiss+Tech Utilikey ($13), Solar Powered LED Flashlight ($2), nanoSTRIKER Ferrocerium Fire Starter ($24), PocketToolX Brewser ($13), Streamlight Nano LED Flashlight ($6), Kingston 16G Data Traveler ($10), ReadyGear Paracord Key Chain ($9), Vigilant Aircraft Cable ($7), Gerber Shard Keychain Tool ($6), Swiss+Tech 19-in-1 Multitool ($7), Lucky Line Key Ring ($3), IDL Multi-Tool ($10), FREEKey Easy Open Key Ring ($8), Schrade Pry Tool and Seatbelt Cutter ($24), True Utility Cash Stash ($11).

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS