essentials-home-brew-xl

Essentials : Home Brew

Benjamin Franklin đã từng nói rằng bia là món quà mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta vì Người muốn chúng ta hạnh phúc. Những sản phẩm sau đây sẽ khiến cho món quà của Người trở nên đa dạng hơn :

Hydrometer ($7), Hops Screen ($17), Blichmann Brew Pot ($394), Stainless Steel Mash Paddle ($26), Stainless Wort Chiller ($49), Safale Yeast ($4), Honey Malt ($2), Cascade Hops ($4), Refractometer ($30), Fermometer ($2), Star San Sanitizer ($17), Bayou Classic High Pressure Burner ($91), March High Temperature Pump ($147), Kegerator Conversion Kit ($124), The Joy of Homebrewing Book ($10), World Atlas of Beer ($18), Erlenmeyer Flask ($29), Beer Filtration Kit ($45), Reconditioned Keg ($42), Kegerator ($519).

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS