edible-selby-xl

Edible Selby

Lần trước chúng ta đã được dịp xem cách mà nhiếp ảnh gia Todd Selby đã theo trường phái sáng tạo nghệ thuật. Còn lần này, anh ấy làm tương tự với nấu ăn. Edible Selby ( $23 ) là một cuốn sách có một nửa là hình ảnh, một nửa là dạy nấu ăn, và thú vị hơn nữa, nó còn bao gồm hơn 40 nghệ sĩ sáng tạo, năng động trong ẩm thực.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS