Screen shot 2013-04-07 at 12.49.28 AM

Discotecture | Vũ Trường của Tương lai

Có một điều nghi ngờ về mức độ ăn chơi của người Việt bởi có lẽ chúng ta chưa được tận hưởng hết cái văn hóa đó. Để tìm hiểu rõ hơn về văn hóa cũng như cách họ tạo dựng nên một vũ trường thực thụ, Dope xin giới thiệu với các bạn series phim tài liệu Discotecture. Trong 60 phút, chúng ta sẽ được thấy lịch sử vũ trường, các loại hình vũ trường và cả một dự án độc đáo với những cái đầu “ăn chơi” chuyên nghiệp sau đây.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Video được sưu tầm và đăng lên bởi Mr. Dope Vietnam trên Dopeme.com.

Trở thành một thành viên Dopeme và đóng góp những thông tin thú vị để chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện thú vị.

 

 • Screen shot 2013-04-07 at 12.54.43 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.54.17 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.53.37 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.52.54 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.51.00 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.50.39 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.49.28 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.49.16 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.49.01 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.48.46 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.47.17 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.46.55 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.45.56 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.45.10 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.44.46 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.44.20 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.43.33 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.42.50 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.42.28 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.42.07 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.41.37 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.41.00 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.40.20 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.39.16 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.38.31 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.37.44 AM
 • Screen shot 2013-04-07 at 12.30.52 AM

SHARE

COMMENTS