Screen-shot-2010-11-12-at-2.42.43-PM

Đồng hồ Vogard Chronozoner

Chưa bao giờ là một người hâm mộ dòng sản phẩm đồng hồ mạ vàng, nhưng một khi được chiêm ngưỡng Vogard với sản phẩm mới. Những gì bạn đang thấy là dòng sản phẩm mới Vogard Chronozoner, chức năng của Vogard Chronozoner độc đáo ở chổ có thể kiểm tra được múi giờ của các nước khác nhau trên toàn thế giới. Và ngay bây giờ có lẽ một người nào  đó ở nước khác đang theo dõi múi giờ của nước bạn đó

SHARE

COMMENTS