Screen Shot 2015-02-03 at 11.33.03 AM

CHỮ MÂY | JOSÉ BERNABÉ

José Bernabé, nhà thiết kế đến từ Hà Lan đã sáng tạo nên bảng chữ cái Chemical Cloud với phông chữ Sans Serif và thêm vào những đám mây xung quanh chữ cái. Bằng cách dùng các thủ thuật trong photoshop, Bernabé đã sáng tạo ra những mô hình đám mây bao quanh các chữ, pha thêm vào đó là một chút màu sắc. Đây là một bảng chữ cái thú vị, xem thêm những hình ảnh bên dưới để khám phá nhé.

BÀI LIÊN QUAN 

NHỮNG CÂU CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG | MILLO

NGHỆ THUẬT CHƠI SÁNG | PHILIPPE ECHAROUX

MÚA TƯƠNG TÁC VỚI ÁNH SÁNG | MOURAD MERZOUKI

 • Screen Shot 2015-02-03 at 11.33.03 AM
 • Print
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

SHARE

COMMENTS