1

CHỮ CÁI KHỔNG LỒ BẰNG KIẾNG VÀ GỖ

Hưởng ứng tuần lễ thiết kế San Francisco (San Francisco Design Week), Character, studio đến từ Mỹ đã tạo nên tác phẩm “Look Closer”, đó là những tác phẩm điêu khắc thủ công bằng gỗ và kiếng, đại diện cho những chữ cái đầu của sự kiện này S, F, D, W. Bằng cách đặt những chữ cái hoà vào môi trường công nghiệp, thành thị và thiên nhiên, Character muốn nói rằng thiết kế luôn ở xung quanh chúng ta và góp phần xây dựng cấu trúc thế giới.

2 3 4 5 6

BÀI LIÊN QUAN 

NHỮNG NHÂN VẬT NỮ TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA GERALDINE GEORGES

NHỮNG BỨC TRANH ĐƯỜNG PHỐ HÀI HƯỚC CỦA CAIFFA COSIMO

NHỮNG TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT LỊCH SỬ BƯỚC VÀO THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

SHARE

COMMENTS