choremonser-xl

ChoreMonster

ChoreMonster ( $ Miễn phí ) là một ứng dụng thông minh giúp cha mẹ thuyết phục con của họ làm việc của chúng. Bạn có thể thiết lập công việc theo lịch trình và tính điểm; khi mà con bạn đã thu thập đủ điểm theo từng yêu cầu mà bạn đã soạn sẵn, chúng có thể tự do lựa chọn phần thưởng của mình, ví dụ như là một giờ chơi game, một buổi đi xem phim, hay một phần thưởng nào đó mà bạn có thể làm được.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS