happy-lamp

Chiếc đèn vui nhộn

Một chiếc đèn có thể bật sáng chỉ bởi một cú chạm nhẹ từ bạn. Chiếc đèn ấy có tên Happy Lamp, sản phẩm của Vaugh Shannon.

Xem thêm tại Design Milk

SHARE

COMMENTS