calypsokey-xl

CalypsoKey

Trong tất cả các tính năng mà iPhone 5 có, có một thứ mà nó thiếu : công nghệ NFC. Để khắc phục cái này, chúng ta nên sử dụng CalypsoCase với CalypsoKey ( $120 – $130 ), với anten 2 băng tần cùng bộ nhớ 1K, nó cho phép bạn có thể sử dụng thay cho những thẻ nhận dạng mà bạn có.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS