Screen shot 2013-04-17 at 4.01.40 PM

Cách sử dụng Dopeme

Như các bạn đã biết về Dopeme, trang web không chỉ là nơi để bạn lưu lại những hình ảnh yêu thích mà còn là nơi để lên lên kế hoạch, lưu trữ nguồn (bookmark) và thể hiện phong cách sống. Dope xin giới thiệu video hướng dẫn cách sử dụng để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và sử dụng Dopeme một cách hiệu quả. Chúc các bạn có những khoảng thời gian vui vẻ trên Dopeme.

YouTube Preview Image

Xin thông báo thêm rằng những lời yêu cầu tham gia Dopeme của các bạn đều được chấp thuận. Các bạn vui lòng kiểm tra trong junk mail hoặc bulk mail vì có thể hệ thống mail của các bạn coi mail thông báo của chúng tôi là Spam.

Hãy tham gia Dopeme.com ngay hôm nay để trở thành thành viên V.I.P.

Tham khảo bài viết giới thiệu về Dopeme:
- Dope is in the air
-
 Tháng Tư Về 

  • Screen shot 2013-04-17 at 4.01.40 PM

SHARE

COMMENTS