full_img

Cách sử dụng Dopeme | Thiết bị di động

Sau khi “Đăng ký” & “Cài Đặt nút đăng lên”, bạn có thể sử dụng Dopeme dễ dàng trên máy tính. Hơn nữa, chúng tôi còn cung cấp cho bạn trình duyệt trên các thiết bị di động với các chức năng thú vị hơn là đăng hình ảnh từ thiết bị di động và chụp ảnh trực tiếp. Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng trên thiết bị di động.

Đăng ký trên di động

Mở trình duyệt trên di động và gõ vào dopeme.com. Ấn nút “Đăng Ký”

Screen shot 2013-07-01 at 12.13.32 PM

Bạn có thể “Đăng nhập qua Facebook” hoặc điền thông tin Email.

Screen shot 2013-07-01 at 12.13.45 PM

Để tham khao thêm các bước tiếp theo, bạn có thể đọc bài “Cách sử dụng Dopeme | Đăng ký”

 

Đăng nhập trên di động

Nếu bạn đã có một tài khoản trên Dopeme. Mở trình duyệt trên di động và gõ vào dopeme.com. Ấn nút “Đăng Nhập”

Screen shot 2013-07-01 at 12.13.56 PM

Bạn có thể truy cập bằng Facebook hay thông tin Email

Screen shot 2013-07-01 at 12.14.06 PM

 

Chụp hình và đăng lên Dopeme từ di động

Sau khi Đăng nhập.

Bước 1: Ấn vào biểu tượng Camera ở trên -> Bước 2: chọn “take photo” -> Bước 3: Chụp hình ảnh bạn muốn và ấn nút “Use”

Screen shot 2013-07-01 at 12.15.41 PM

Bước 4: Chọn bảng phù hợp cho hình ảnh -> Bước 5: Viết miêu tả hình ảnh -> Bước 6. Nhấn nút “Upload” sau khi hoàn thành.

Screen shot 2013-07-01 at 12.15.50 PM

 

Đăng hình ảnh từ di động

Sau khi đăng nhập.

Bước 1: Ấn vào biểu tượng Camera ở trên -> Bước 2: chọn “choose existing” -> Bước 3: Chon album bạn muốn.

Screen shot 2013-07-01 at 12.16.00 PM

Bước 4: Chọn hình ảnh muốn Đăng -> Bước 5: Chọn bảng và Viết miêu tả hình ảnh -> Bước 6. Nhấn nút “Upload” sau khi hoàn thành.

Screen shot 2013-07-01 at 12.16.10 PM

Tham khảo các bài liên quan:

1. Cách sử dụng Dopeme | Đăng Ký 

2. Cách sử dụng Dopeme | Các cách Đăng Bài 

3. Cách sử dụng Dopeme | Thiết bị di động

4. Cách sử dụng Dopeme | Tìm kiếm bạn bè

  • full_img
  • Screen shot 2013-07-01 at 12.16.10 PM
  • Screen shot 2013-07-01 at 12.16.00 PM
  • Screen shot 2013-07-01 at 12.15.50 PM
  • Screen shot 2013-07-01 at 12.15.41 PM
  • Screen shot 2013-07-01 at 12.14.06 PM
  • Screen shot 2013-07-01 at 12.13.56 PM
  • Screen shot 2013-07-01 at 12.13.45 PM
  • Screen shot 2013-07-01 at 12.13.32 PM

SHARE

COMMENTS