Screen shot 2013-07-01 at 1.28.09 PM

Cách sử dụng Dopeme | Liên kết bạn bè

Sau khi đã biết các cách sử dụng Dopeme như Đăng Ký, cách cách Đăng bài, sử dụng trên di động, các bạn sẽ cùng tham gia giao lưu và theo dõi những người dùng trên Dopeme. Chức năng này sẽ giúp bạn tìm kiếm bạn bè, theo dõi các người dùng khác và mời bạn bè cùng tham gia Dopeme.

Theo dõi bạn bè

Với chức năng theo dõi, bạn sẽ được cập nhật những bài đăng mới nhất trong danh sách của bạn để cùng biết những hình ảnh thú vị mà nhóm bạn vừa mới cập nhật.

Bước 1: Sau khi đăng nhập, hãy đưa chuột vào hình ảnh profile của bạn ở bên phải. Bảng sẽ hiện ra và hãy chọn “Mời bạn bè”

Screen shot 2013-07-01 at 1.40.50 PM

Bước 2: Sau khi click “Mời bạn bè”, trình duyệt sẽ hiện ra trang quản lý bạn bè. Ở cột bên phải là những người bạn đã sử dụng dopeme. Hãy ấn theo dõi những người bạn của mình.

Screen shot 2013-07-01 at 1.41.00 PM

Mời bạn bè tham gia Dopeme

Cũng trong bảng này, ở cột bên phải, hệ thống Dopeme sẽ truy cập danh sách bạn bè để bạn có thể dễ dàng mời họ tham gia Dopeme.

Screen shot 2013-07-01 at 1.41.09 PM

Tìm kiếm bạn bè

Bạn cũng có thể tìm kiếm bạn bè của mình bằng thanh công cụ tìm kiếm. Hãy gõ tên của họ

Screen shot 2013-07-01 at 1.42.31 PM

Trình duyệt sẽ hiện ra các lựa chọn, hãy chọn mục “Mọi người”

Screen shot 2013-07-01 at 1.43.41 PM

 

Tham khảo các bài liên quan:

1. Cách sử dụng Dopeme | Đăng Ký 

2. Cách sử dụng Dopeme | Các cách Đăng Bài 

3. Cách sử dụng Dopeme | Thiết bị di động

4. Cách sử dụng Dopeme | Tìm kiếm bạn bè

  • Screen shot 2013-07-01 at 1.28.09 PM
  • Screen shot 2013-07-01 at 1.43.41 PM
  • Screen shot 2013-07-01 at 1.42.31 PM
  • Screen shot 2013-07-01 at 1.41.09 PM
  • Screen shot 2013-07-01 at 1.41.00 PM
  • Screen shot 2013-07-01 at 1.40.50 PM

SHARE

COMMENTS