Porsche-Panamera-GTS-Carscoop14

Cực ngầu với phiên bản 2012 của Porsche Panamera GTS

Phong cách, tốc độ, luôn làm chủ hành trình. Đẳng cấp mới của Porsche Panamera GTS 2012 đang chờ đợi những tay đua tốc độ cùng trải nghiệm.

YouTube Preview Image

SHARE

COMMENTS