1

BST “VÀNG RÒNG” | LÊ QUÝ TÔNG | ĐỊA PROJECT, HCM

Bộ sưu tập “Vàng Ròng” là sự nối tiếp của “Lam”, đánh dấu quan trọng cho sự trở lại đầy thành công của Lê Quý Tông. Sau một thời gian của những khoảng trầm, Lê Quý Tông quay lại với nghệ thuật đương đại với một phong cách sáng tác và chủ đề nghệ thuật mới. Từ những hình ảnh truyền thông đại chúng và nhiều nguồn lưu trữ khác nhau, Tông đưa người xem thoát khỏi giới hạn thời gian và địa lý để đề cập về vấn đề xung đột chính trị trên toàn thế giới.

Thông tin thêm 

Thời gian: 6pm – 8:30pm, ngày 5/11/2016
Địa điểm: Địa Projects, 1057 Bình Quới, phường 28, Bình Thạnh, HCM
Thông tin chi tiết xem tại đây.

  • 1

SHARE

COMMENTS