sasquatchfabrix-desert-boot-03

Boots sa mạc Sasqutachfabrix

Chúng tôi định là sẽ giới thiệu đôi nét về cặp boot mà chúng tôi cho rằng khá ấn tượng này nhưng ngay sau đó chúng tôi bị cuốn vào một suy nghĩ rằng “không có gì là nhất thiết trong thời trang cả” Nhưng có những thứ mà bạn sẽ thích hoặc không thích. Nếu thích chúng, tốt thôi, nhưng nếu không, thì đây là những gì bạn nên chọn. Xem thêm tại đây

  • sasquatchfabrix-desert-boot-02
  • sasquatchfabrix-desert-boot-01

SHARE

COMMENTS