converter-iphone

Biến IPhone này chiếc máy cassette

Với sự hỗ trợ từ thiết bị “Cassette to iPhone converter” bạn dễ dàng chuyển đổi chiếc điện thoại thành thiết bị đọc băng cassette hữu ích để thưởng thức những đoạn nhạc xưa mà bạn yêu thích.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS