Screen Shot 2015-10-12 at 6.20.31 PM

BÀN TAY KHỔNG LỒ | OLIVIA KNAPP

Nghệ sĩ Olivia Knapp gần đây đã tạo nên một bức tranh tường khổng lồ mang tên Other Hand trên một mặt của nhà hát The Academy Theater, Ba Lan. Olivia đã mất khoảng 12 ngày làm việc để hoàn thành tác phẩm này. Thông qua đoạn video bên dưới, Olivia muốn cho khán giả thấy được những giờ lao động sáng tạo nghệ thuật của cô, từ lúc mới bắt đầu thực hiện cho đến khi thành một tác phẩm hoàn chỉnh.

BÀI LIÊN QUAN 

TRẺ EM QUA NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỜNG PHỐ CỦA ERNEST ZACHAREVIC

SỰ HÓM HỈNH CỦA NHỮNG ĐỒ VẬT THƯỜNG NGÀY

NHỮNG LOÀI VẬT NGOÀI HÀNH TINH | WES 21

  • Screen Shot 2015-10-12 at 6.20.31 PM

SHARE

COMMENTS