acura-desk-01-curatedmag

Bàn Acura x Dror Agent

Được thiết kế với các biểu tượng Marvel S.H.I.E.L.D. Acura x “Thor” SHIELD được xuất xưởng dưới sự nhào nặn của DrorBenshetrit, kỷ niệm sự xuất hiện của dòng xe  trong bộ phim mới “Thor”, với sự góp mặt của tài tử ChrisHemsworth, Natalie Portman và Sir Anthony Hopkins.

Bạn sẽ có thể xem DDCLAB trong tháng Năm này..

Xem thêm ảnh tại trang web của Curated.

SHARE

COMMENTS