Ba lô của Barbour

Photobucket

Nếu balô vẫn đang là vật dụng mà bạn đang tìm kiếm thì balô của Barbour chính là lựa chọn đúng đắn dành cho bạn.Hiện Barbour đang tiến hành xây dựng shop online để thỏa mãn các khách hàng của họ. Về mẫu balô này, họ đã chào hàng một sản phẩm thân thiện với giá 160$, một mức gia tương đối hợp lý cho mẫu túi nổi bật này.(Barbour)

Xem thêm tại đây

SHARE

COMMENTS