423768_254392007972748_155271757884774_591125_1697578629_n

Bữa tiệc duy nhất của Moét & Chandon Imperial tại Sin Lounge

Bữa tiệc duy nhất của Moét & Chandon Imperial tại Sin Lounge vào ngày 16/02/2012 với những tiếc mục đặc sắt nhất:

Ảo thuật
Múa bụng của nhóm Saigonbelly Dance
Beatbox bởi Minh Kiên và tiết mục hoàn toàn mới

Để đặt bàn, xin liên hệ 0933 200 101 hoặc 0988 645 645

SHARE

COMMENTS