george-frost-2012-fall-winter-accessories-collection-1-620x413

Bộ sưu tập phụ kiện Thu-Đông 2012 George Frost

Từ bộ sưu tập kim hoàn bao gồm Lisa Salzer của Lulu Frost, Marlon Taylor-Wiles và Jon Snede, chúng tôi trân trọng giới thiệu nhãn hàng phụ kiện unisex George Frost và bộ sưu tập Thu-Đông 2012 của nó. Được trang trí các đường rãnh bằng thủ công, các sản phẩm này có giá từ $72 đến $400 USD. Dòng phụ kiện này bao gồm từ nhẫn cho đến vòng tay, dây chuyền, và cả móc khóa.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS