MADE IN BRITAIN_8

BỘ SƯU TẬP NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI 1980-2010 CỦA HỘI ĐỒNG ANH

Nhiều hội đồng nghệ thuật đã tiếp cận với công chúng và nâng cao nhận thức đối với nghệ thuật thị giác. Hội đồng Anh là một trong những nhà sưu tập lớn nhất của nghệ thuật đương đại Anh. Bắt đầu vào năm 1953, bộ sưu tập mở rộng đến 8.500 tác phẩm nghệ thuật được sáng tác bởi 1.650 nghệ sĩ đương đại. Đây là bộ sưu tập tổng hợp tinh hoa nghệ thuật đương đại, đặcbiệt là của các nghệ sĩ trẻ. Bộ sưu tập bao gồm các tác phẩm nghệ thuật tiên phong về phong cách và ý tưởng.
Hội đồng Anh đang phối hợp với Bảo tàng Tứ Xuyên, Bảo tàng Mỹ thuật Tây An, Bảo tàng Tô Châu và Bảo tàng triển lãm Di sảnHồng Kông tổ chức những buổi triễn lãm mang chủ đề ” BỘ SƯU TẬP NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI 1980-2010 CỦA HỘI ĐỒNG ANH”. Với mục đích thúc đẩy và quản bá về nghệ thuật Anh, chủ đề nội dung về nghệ thuật trải dài trên ba mươi năm qua - trong đó thể hiện rõ xã hội ở Anh, cũng như nhiều quốc gia, đã trải qua một số thay đổi đáng kể. Xem thêm tại đây

 • MADE IN BRITAIN_7
 • MADE IN BRITAIN_6
 • MADE IN BRITAIN_4
 • MADE IN BRITAIN_3
 • MADE IN BRITAIN_2
 • MADE IN BRITAIN_1
 • MADE IN BRITAIN_8
 • MADE IN BRITAIN_7
 • MADE IN BRITAIN_6
 • MADE IN BRITAIN_4
 • MADE IN BRITAIN_3
 • MADE IN BRITAIN_2
 • MADE IN BRITAIN_1

SHARE

COMMENTS