Bản mix – Love The Way You Lie In Paradise City (Mr. T vs. Guns N’ Roses vs. DJs From Mars)

Thêm một bản mix mới nữa của Bootie được kết hợp giữa Mr.T và Guns N’Roses va DJs từ Mars.

Mr. T và Mr A sẽ trình diễn tại Hà Nội ngày 13 tháng 10. Đừng bỏ lỡ bữa tiệc mashup tuyệt vời nhất của năm nhé.

Hãy làm bạn với MR DOPE VIET NAM trên Facebook

Cùng xem phỏng vấn của họ trên Dope.vn, thông tin về sự kiện trên Dope.vn và thông tin về sự kiện trên trang Facebook

Cùng xem về bữa tiệc mà BOOTIE đã mang đến SINGAPORE vào năm ngoái tại đây nhé

SHARE

COMMENTS