Screen Shot 2017-03-23 at 3.17.58 PM

ART TOUR TRIỂN LÃM ĐẰNG SAU LÃNH THỔ VỚI CURATOR ĐỖ TƯỜNG LINH

Nhà Sàn Collective thân mời các bạn quan tâm tới tham dự art tour triển lãm Đằng Sau Lãnh Thổ cùng curator Đỗ Tường Linh. Cô sẽ dẫn chúng ta đi xem từng tác phẩm của 13 nghệ sỹ tham gia, đồng thời chia sẻ về thực hành giám tuyển của cô trong triển lãm này.

Thông tin thêm

Thời gian: 3pm ngày 26/3/2017
Địa điểm: Nhà Sàn Collective, Hà Nội
Thông tin chi tiết xem tại đây.

  • Screen Shot 2017-03-23 at 3.17.58 PM

SHARE

COMMENTS