7

ALPHATECTURE | CHỮ CÁI ĐẾN TỪ KIẾN TRÚC

Alphatecture là dự án của Peter Defty. Anh đã đi đến những thành phố lớn trên khắp thế giới để sáng tạo nên những góc chụp của các kiến trúc đặc trưng, nổi tiếng của nơi đó tạo thành một bảng chữ cái kiến trúc từ A-Z. Ông đã ghi lại khoảnh khắc các toà nhà, kiến trúc ở các thành phố như London, Geordie,  Newcastle, Tyne, London, Manchester và Leeds ở Anh, San Sebastian (Tây Ban Nha), Paris (Pháp)…

BÀI LIÊN QUAN:

CÁC TRẠM XE BUS ĐỘC ĐÁO TẠI ÁO

KIẾN TRÚC | TỪ A TỚI Z

NHÀ TRỜI | DAVID HOTSON

  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

SHARE

COMMENTS