flair-steven-pan-fashiontography-06

A Flair for Couture

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Steven Pan cho tạp chí Flair số tháng 12-2012 với các người mẫu : Amra Cerkezovic, Kel Markey, Giedre Kiaulenaite, Mae Lapres, Nastya Kusakina và Nora Lony.

Xem thêm tại đây.

  • flair-steven-pan-fashiontography-05
  • flair-steven-pan-fashiontography-04
  • flair-steven-pan-fashiontography-03
  • flair-steven-pan-fashiontography-02
  • flair-steven-pan-fashiontography-01

SHARE

COMMENTS