644504_10151168051888774_2143807267_n

2012-10-19 BRETT NEWSKI & THE CORRUPTIONS

EVENT:     BRETT NEWSKI & THE CORRUPTIONS
DATE:     Thứ Tư 19 Tháng 10 .2012
LOCATION:     Hard Rock Cafe
KUMHO ASIANA PLAZA
39 Le Duan St, District 1,HCMC
TIME:     9PM

Buổi biểu diễn quay lại với BRETT NEWSKI & THE CORRUPTIONS

Khách mời : CoCC

1 Tiger Draft miễn phí khi buổi biểu diễn bắt đầu

Vào cổng miễn phí.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS